หน้าหลัก ตราสัญลักษณ์ กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยวกับกิจกรรม ข่าวสาร แผนที่ ภาพกิจกรรม

       
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์   
 
         ***สามารถรับเสื้อพระราชทาน พร้อมสิ่งของพระราชทาน “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ได้ตังแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
 
 
      - เริ่มปั่นพร้อมส่วนกลางในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 – 18.30 น.
      - จุดเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
      - เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2558
      1. ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ณ อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
      2. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
      3. เจริญพระพุทธมนต์เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
     - จังหวัดมหาสารคามได้เชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการเตรียมการจัดงานในเบื้องต้น เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558
     - ขอเชิญร่วมซ้อมปั่นเหมือนจริงในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป


บริเวณสี่แยกพลศึกษา


บริเวณสี่แยกแก่งเลิงจาน

บริเวณสี่แยกศาลากลาง

บริเวณสามแยกบ้านหม้อ
 


จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 4377 7624