Get Adobe Flash player
 

พยากรณ์อากาศ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday17
mod_vvisit_counterYesterday2770
mod_vvisit_counterThis week10659
mod_vvisit_counterLast week18152
mod_vvisit_counterThis month21451
mod_vvisit_counterLast month80651
mod_vvisit_counterAll days2329112

Online Now: 38
Your IP: 3.234.244.18
,
Today: April 09, 2020
Display # 
แก้ไขคำสั่งมอบ 0101040420202020
แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามที่3537/2562 1212020220202020
คำสั่งมอบอำนาจ 126/2563 2121010120202020
แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจ 3565/2562 2424121219191919
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 2424121219191919
คำสั่งมอบอำนาจ ที่3537/2562 2323121219191919
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3154/2562 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 2929111119191919
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ(ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง)และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน 0808111119191919
คำสั่งมอบอำนาจแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 2626060619191919
คำสั่งมอบอำนาจ 13348/2561 3030111118181818
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดมหาสารคามที่ 2393/2560 2020070718181818
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน 0505101017171717
[28 ก.ย. 60] เรื่อง การเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ดำเนินโครงการต่างๆ ของรัฐ 2828090917171717
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ ที่ ๒๑๔๔/๒๕๖๐ ลว ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๐ 2222090917171717
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 3030010117171717
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ (ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง) และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน 2550/2559 1313101016161616
คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน (คำสั่งที่ 397/2559) 1717020216161616
การติดตามและประเมินผลโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล 2626101015151515
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม 1717020215151515
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 373/2558 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 0404121214141414
คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดมหาสารคาม 2554 0101101013131313
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ 1010090913131313
แบบแจ้งรายชื่อคณะทำงานพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 2525040413131313
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดมหาสารคาม 1818010113131313
คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดมหาสารคาม ๒๕๕๕ 0909080812121212
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์จังหวัดมหาสารคาม 2929060612121212
กฎสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน 2929060612121212
หนังสือ ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 2929060612121212
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๕๔ 2929060612121212
คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลาง 2929060612121212
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 2929060612121212
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ(ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง) และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน 1414050513131313

ส่งข้อมูลกิจกรรมให้จังหวัดเพื่อลงในปฏิทินท่องเที่ยว/กิจกรรม

เพิ่มเพื่อน msg

   

 

 

  • boss1_61.jpg
  • boss2_63.jpg
  • boss3_63.jpg
  • boss4_63.jpg

ค้นหา

ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

art

 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

วิดีทัศน์แนะนำจังหวัด

รวมลิงค์

สำรวจความคิดเห็น

-------------------------

ท่านคิดเห็นอย่างไร ต่อการเผยแพร่ข้อมูล ในเว็บไซต์จังหวัด

5
702
ดีมาก :D
4
355
ดี :)
3
285
ปานกลาง :-|
2
245
พอใช้ :-|
1
601
ควรปรับปรุง :(
» Go to poll »
10 Votes left

jVS by www.joomess.de.