Get Adobe Flash player

banner mk1

พยากรณ์อากาศ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday937
mod_vvisit_counterYesterday992
mod_vvisit_counterThis week6746
mod_vvisit_counterLast week6426
mod_vvisit_counterThis month13172
mod_vvisit_counterLast month25569
mod_vvisit_counterAll days1300977

Online Now: 4
Your IP: 52.91.90.122
,
Today: December 14, 2018

banner mk

yut59

 


- Download บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการNewAnimation

- Download บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการNewAnimation

- Download บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศNewAnimation

- Download แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2562NewAnimation

- Download แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562)NewAnimation

- Download สรุปแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง กรม ปี พ.ศ. 2562 (จังหวัดมหาสารคาม)NewAnimation
- Download แบบฟอร์มการจัดทำแผน ปี 62 NewAnimation 

Download โครงการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560 NewAnimation 

Download เรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง NewAnimation 

- Download บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 จังหวัดมหาสารคาม NewAnimation 

- Download รายการมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดมหาสารคาม NewAnimation 

- Download แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 NewAnimation

- Download แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2561–2564 NewAnimation

- Download แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดมหาสารคาม NewAnimation

- Download แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2557–2560 ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปีพ.ศ.2560) 

- Download แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดมหาสารคาม 

-Download รายงานการประชุมคณะกรรมการ กบจ.มค ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 14 กันยายน 2558 NewAnimation

- Download แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล NewAnimation

Download เอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 NewAnimation

- Download การดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล {ไฟล์1}--{ไฟล์2}--{ไฟล์3NewAnimation

- Dowload คู่มือการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน

- แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายงบกลางฯ ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

คำอธิบายแบบฟอร์ม

แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับค่าใช้จ่ายงบกลางฯ

รายละเอียดตามโทรสาร โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

 

- เอกสาร Download โครงการมาตราการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรและคนยากจน จังหวัดมหาสารคาม

- Download แบบรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณลงในพื้นที่ (งบ Function) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัดมหาสารคาม
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัด ปี 2553
- ข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
- การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KPI Template)
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด
- ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
- ดาวน์โหลดเอกสาร
- เตือนภัยตัวชี้วัดจังหวัด
- รายละเอียดแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดมหาสารคาม
- แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2557 - 2560 (ฉบับทบทวน)

 

 

ปฏิทินท่องเที่ยว/กิจกรรมจังหวัดมหาสารคาม

  • boss1_61.jpg
  • boss2_61.jpg
  • boss3_61.jpg
  • boss4_61.jpg

ค้นหา

ร้องเรียน ร้องทุกข์

วิดีทัศน์แนะนำจังหวัด

รวมลิงค์

ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

art

สำรวจความคิดเห็น

-------------------------

ท่านคิดเห็นอย่างไร ต่อการเผยแพร่ข้อมูล ในเว็บไซต์จังหวัด

5
659
ดีมาก :D
4
334
ดี :)
3
268
ปานกลาง :-|
2
230
พอใช้ :-|
1
540
ควรปรับปรุง :(
» Go to poll »
10 Votes left

jVS by www.joomess.de.