Get Adobe Flash player
 

พยากรณ์อากาศ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday48
mod_vvisit_counterYesterday2770
mod_vvisit_counterThis week10690
mod_vvisit_counterLast week18152
mod_vvisit_counterThis month21482
mod_vvisit_counterLast month80651
mod_vvisit_counterAll days2329143

Online Now: 31
Your IP: 3.234.244.18
,
Today: April 09, 2020

190625131334-zY81

 


แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564NewAnimation

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 NewAnimation

สรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนฯ

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในระบบ PADME (รอบ 6 เดือน ตุลาคม - มีนาคม)NewAnimation

- Download รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561

- Download แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดมหาสารคาม 

- Download แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 

- Download สรุปแผนงานโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง กรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

- Download บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

- Download บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

- Download บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

- Download แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2562

- Download แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562)

- Download สรุปแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง กรม ปี พ.ศ. 2562 (จังหวัดมหาสารคาม)
- Download แบบฟอร์มการจัดทำแผน ปี 62  

Download โครงการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560  

Download เรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

- Download บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 จังหวัดมหาสารคาม  

- Download รายการมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดมหาสารคาม  

- Download แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

- Download แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2561–2564 

- Download แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดมหาสารคาม 

- Download แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2557–2560 ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปีพ.ศ.2560) 

- Download แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดมหาสารคาม 

-Download รายงานการประชุมคณะกรรมการ กบจ.มค ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 14 กันยายน 2558 

- Download แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล 

Download เอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

- Download การดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล {ไฟล์1}--{ไฟล์2}--{ไฟล์3

- Dowload คู่มือการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน

- แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายงบกลางฯ ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

คำอธิบายแบบฟอร์ม

แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับค่าใช้จ่ายงบกลางฯ

รายละเอียดตามโทรสาร โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

 

- เอกสาร Download โครงการมาตราการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรและคนยากจน จังหวัดมหาสารคาม

- Download แบบรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณลงในพื้นที่ (งบ Function) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัดมหาสารคาม
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัด ปี 2553
- ข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
- การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KPI Template)
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด
- ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
- ดาวน์โหลดเอกสาร
- เตือนภัยตัวชี้วัดจังหวัด
- รายละเอียดแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดมหาสารคาม
- แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2557 - 2560 (ฉบับทบทวน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งข้อมูลกิจกรรมให้จังหวัดเพื่อลงในปฏิทินท่องเที่ยว/กิจกรรม

เพิ่มเพื่อน msg

   

 

 

  • boss1_61.jpg
  • boss2_63.jpg
  • boss3_63.jpg
  • boss4_63.jpg

ค้นหา

ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

art

 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

วิดีทัศน์แนะนำจังหวัด

รวมลิงค์

สำรวจความคิดเห็น

-------------------------

ท่านคิดเห็นอย่างไร ต่อการเผยแพร่ข้อมูล ในเว็บไซต์จังหวัด

5
702
ดีมาก :D
4
355
ดี :)
3
285
ปานกลาง :-|
2
245
พอใช้ :-|
1
601
ควรปรับปรุง :(
» Go to poll »
10 Votes left

jVS by www.joomess.de.