Get Adobe Flash player

พยากรณ์อากาศ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday349
mod_vvisit_counterYesterday393
mod_vvisit_counterThis week3018
mod_vvisit_counterLast week3041
mod_vvisit_counterThis month10110
mod_vvisit_counterLast month13714
mod_vvisit_counterAll days1111503

Online Now: 3
Your IP: 54.224.121.67
,
Today: November 24, 2017

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี พ.ศ.2557-2560 ครั้งที่1/2555 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี พ.ศ.2557-2560 ครั้งที่1/2555
           เช้าวันนี้ (25 ก.ค.55) ที่ห้องประชุม 406 ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายสุทธินัน  บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม 4ปี ( พ.ศ.2557-2560 ) ครั้งที่1/2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4ปี (พ.ศ.2557-2560) และปฏิทินการดำเนินงาน ตาม มติ ก.น.จ.เมื่อวันที่2 กรกฎาคม2555 เพื่อซักซ้อมและมอบหมายภารกิจในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)           คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ ก.น.จ. มีมติยืนยันวิสัยทัศน์จังหวัดมหาสารคามปี 2555-2556 และประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ไว้คงเดิม โดยมีวิสัยทัศน์จังหวัดมหาสารคามได้แก่ “มหาสารคามเป็นฐานการผลิตและแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่อุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนของประเทศ ประชาชนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ” เห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี ( 2557-2560 ) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557 รวมทั้งปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี ประกอบกับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงาน ซึ่งจังหวัดจะต้องเสนอประด์นยุทธศาสตร์ต่อ รนม./รมต.และทีมบูรณาการกลางในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 นี้ เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสที่ประเทศไทย กำลังจะกว้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ทำให้จังหวัดจะต้องเร่งกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความพร้อมให้กับประชาชน และพื้นที่จังหวัดมหาสารคามต่อไป///////////////////////////////////////////////////////////สมชาย  สร้อยจุฑา / ข่าวศุภลักษณ์  วิทักษ์บุตร / ภาพสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม (25 ก.ค.55)

  • boss1_58.png
  • boss2_60.jpg
  • boss3_60.jpg

ค้นหา

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

-------------------------

ท่านคิดเห็นอย่างไร ต่อการเผยแพร่ข้อมูล ในเว็บไซต์จังหวัด

5
513
ดีมาก :D
4
227
ดี :)
3
166
ปานกลาง :-|
2
132
พอใช้ :-|
1
398
ควรปรับปรุง :(
» Go to poll »
10 Votes left

jVS by www.joomess.de.

รวมลิงค์

 

 

art