Get Adobe Flash player
 

พยากรณ์อากาศ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2753
mod_vvisit_counterYesterday2719
mod_vvisit_counterThis week13174
mod_vvisit_counterLast week18204
mod_vvisit_counterThis month21417
mod_vvisit_counterLast month80651
mod_vvisit_counterAll days2329078

Online Now: 36
Your IP: 3.234.244.18
,
Today: April 08, 2020

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย กำหนดใช้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป 

    - หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (จัดหาตรวตามเกณฑ์ไม่เกิน 500,000 บาท)

    - แบบ คกก.มท.01 และ คกก.มท.03

    - แบบฟอร์มรายงานโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท

  


หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย กำหนดใช้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 

    - หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

    แบบรายงานที่ต้องเสนอต่อคณะกรรมการฯ  PDF   XLS

 


 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย กำหนดใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 

    - การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดมหาสารคาม

    - หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดมหาสารคาม

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ

 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- ครั้งที่ 1/2561 (20 ก.พ. 61)  หนังสือแจ้ง  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  รายงานการประชุม

- ครั้งที่ 2/2561 (27 มิ.ย. 61)  หนังสือแจ้ง  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  รายงานการประชุม

- ครั้งที่ 3/2561 (16 ส.ค. 61)  หนังสือแจ้ง  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  รายงานการประชุม

- ครั้งที่ 4/2561 (13 ก.ย. 61)  หนังสือแจ้ง  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  รายงานการประชุม

- ครั้งที่ 5/2561 (18 ธ.ค. 61)  หนังสือแจ้ง  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  รายงานการประชุม

 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- ครั้งที่ 4/2560 (8 ก.ย. 60) รายงานการประชุม

- ครั้งที่ 3/2560 (14 มิ.ย. 60) รายงานการประชุม

- ครั้งที่ 2/2560 (31 มี.ค. 2560) รายงานการประชุม 

- ครั้งที่ 1/2560 (7 ธ.ค. 2559) หนังสือแจ้งผลการประชุม  รายงานการประชุม 

ครั้งที่ 5/2559 (20 ก.ย. 2559)  หนังสือแจ้งผลการประชุม+รายงานการประชุม

- ครั้งที่ 4/2559 (30 ส.ค. 2559)  หนังสือแจ้งผลการประชุม   รายงานการประชุม   รายการคณะกรรมการฯ ที่พิจารณาเห็นชอบ

 

ประกาศผลการประชุมคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 

  


  

แบบรายงานที่ต้องเสนอต่อคณะกรรมการฯ (ยกเลิก ให้ใช้แนวทางที่กำหนดใหม่ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560)

1. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท  :  แบบรายงาน    (ยกเลิก) 

2. แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (คกก.มท. 01) :  แบบรายงาน  ตัวอย่าง (ยกเลิก)

3แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท : แบบรายงาน (ยกเลิก)

4. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท  :  แบบรายงาน (ยกเลิก)

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กรณีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้ดาวน์โหลดแบบรายงานฯ  ตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

2. ส่งไปแบบรายงานที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ส่งให้ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบความถูกต้อง ที่ Email Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. เมื่อฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งให้ทราบแล้ว ให้ถ่ายเอกสารแบบรายงานฯ ตามข้อ 1 และข้อ 2 จำนวน 14 ชุด ส่งที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

4. เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และหน่วยงานดำเนินการจัดหาเรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดแบบรายงานฯ ตามข้อ 4 เพื่อรายงานผลให้จังหวัดทราบ

5. สอบถามรายละเอียดเพื่อเติมที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 0 4377 7320

  


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง(แจ้งเวียน)

หนังสือแนวทางจัดหาระบบกล้อง CCTV   ฉบับที่หนึ่ง

หนังสือแนวทางจัดหาระบบกล้อง CCTV   ฉบับที่สอง

หนังสือขอเสนอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เกิน 100 ล้านบาท 

หนังสือ การขออนุมัติระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดไม่เกิน 10 ล่้านบาท(แก้ไขจาก 5 ล้านบาท)

ข้อปฏิบัติของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในก่ารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  แนวทางปฏิบัติ)

สรุปแนวปฏิบัติการจัดส่งเอกสารของ อปท.

1.หน่วยงานต้องตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ประกาศใช้ฉบับล่าสุดพร้อมตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง

2.หน่วยงานต้องดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริง พร้อม สำเนา COPY ไม่น้อยกว่าคณะกรรมการฯ (มี 16 ท่าน)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารที่เกี่ยวข้อง การจัดหา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) (มท.)

 - หนังสือแนวทางจัดหาระบบกล้อง CCTV   ฉบับที่หนึ่ง

หนังสือแนวทางจัดหาระบบกล้อง CCTV   ฉบับที่สอง

1. - แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๘ 

           ๑) การจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (PoE L2 Switch) มีการนำข้อมูลไปประมวลผล หรือเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ โปรแกรมสแกนใบหน้า ที่มีการนำภาพหรือข้อมูลจากกล้องไปประมวลผล ถือว่าเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. รวมทั้ง ควรคำนึงถึงการบูรณาการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๖ ด้วย 

   2. - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๓๒๐ ลงวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๗ เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๓๒๐ ลงวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๗ เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดตอบ จ.อุบลราชธานี - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ทก. ประกาศไว้ ไม่มีระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ

สรุป กรณี กล้อง CCTV และเครื่องบันทึก NVR ตามเกณฑ์ ปี 2558 ลง 25 สิงหาคม 2558 ไม่ถือว่า

เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ถ้าไม่นำไปเชื่อมต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลอื่นๆ หรือเชื่อมต่อ ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(HUB) อุปกรณ์การจายสัญญาณไร้สาย(Access Point)  หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต้องนำเสนอขออนุมัติจัดหาต่อคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด สามารถจัดหาได้ตามความเหมาะสม

        - เพื่อโปรดทราบ

------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารเผยแพร่ แนวทาง แบบฟอร์มต่างๆ

1. ตัวอย่าง แบบรายงานโครงการขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประชุม

    ใช้เกณท์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ปี2558 ลง 18 กพ 58

                สำหรับแท็ปเล็ต เพื่อการศึกษาใช้ของกระทรวงศึกษาธิการหรือจากหน่วยงานต้นสังกัด

         - ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบเสนอโครงการ ที่ถูกต้อง(ของสำนักงานจังหวัด)

            - คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติเฉพาะระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลาง

            - อุุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่อยูู่ในเกณท์ราคากลาง ให้เปรียบเทียบสามผลิตภันท์         หรือสามร้านผู้จำหน่ายผลิตภันท์ ลงในใบเสนอโครงการ(ใบแรก) เช่น All In One PC พร้อมเขียน รายละเอียดของอุปกรณ์ สเป้ค ลงในแบบรายงาน

            - ถ้าซื้อเป็นโครงการให้กรอกรายละเอียดส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆให้ครบตามโครงการ

              ในใบเสนอโครงการ(ใบแรก) เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบเสียง เป็นต้น

2.  แบบรายงาน ผลการจัดซื้อจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ รายงานหลังจากหน่วยงานจัดหาแล้ว

      รายงานภายใน15 วัน

3. แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ/แบบฟร์อมที่ใช้ (เว็ปไซต์กระทรวงมหาดไทย)

    รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดหาคอมพิวเตอร์กระทรวงมหาดไท

 


 

 

หลักเกณฑ์และหนังสือที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์  Download

หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด  Download

การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเทคนิคในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  Download

กระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของมท. Download

ขั้นตอนและวิธีการในการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของมท. Download

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๒๑๐.๕/ว๒๖๘๖   Download

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๒๑๐.๕/ว๓๑๑๘   Download

ผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  Download

  


 

เอกสารที่ต้องส่งหลังการจัดหา

แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เฉพาะส่วนที่เป็นอุปกร์คอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา)  Doc  PDF


ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2553 (ปรับปรุงใหม่) Download

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2553 (บังคับใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2553)  Download

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2554 (บังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2554) Download

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555 (บังคับใช้ 10 กุมภาพันธ์ 2555) Download

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556 (บังคับใช้ 8 มีนาคม 2556) Download  

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 (บังคับใช้ 21 เมษายน 2560) Download 

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานฯ กระทรวงเทคดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 (บังคับใช้ 23 พฤษภาคม 2561) Download

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 (บังคับใช้ 15 มีนาคม 2562) Download  update

 


 หนังสือกระทรวงมหาดไทย


เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑) จะพิจารณาโครงการจัดหาระบบ CCTV เฉพาะในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น จะไม่พิจารณาในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น เช่น กล้อง เลนส์ อุปกรณ์บันทึกภาพ
(๒) หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องติดตามข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐานของ CCTV จากเว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารwww.mict.go.th หรือที่ www.mict.go.th/download/cctv-270556_new.pdf 

  - เอกสารที่เกี่ยวข้อง -> มติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๕๖

 

 

ส่งข้อมูลกิจกรรมให้จังหวัดเพื่อลงในปฏิทินท่องเที่ยว/กิจกรรม

เพิ่มเพื่อน msg

   

 

 

  • boss1_61.jpg
  • boss2_63.jpg
  • boss3_63.jpg
  • boss4_63.jpg

ค้นหา

ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

art

 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

วิดีทัศน์แนะนำจังหวัด

รวมลิงค์

สำรวจความคิดเห็น

-------------------------

ท่านคิดเห็นอย่างไร ต่อการเผยแพร่ข้อมูล ในเว็บไซต์จังหวัด

5
702
ดีมาก :D
4
355
ดี :)
3
285
ปานกลาง :-|
2
245
พอใช้ :-|
1
601
ควรปรับปรุง :(
» Go to poll »
10 Votes left

jVS by www.joomess.de.