Get Adobe Flash player

พยากรณ์อากาศ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday659
mod_vvisit_counterYesterday1253
mod_vvisit_counterThis week5695
mod_vvisit_counterLast week9524
mod_vvisit_counterThis month24857
mod_vvisit_counterLast month30371
mod_vvisit_counterAll days1372007

Online Now: 17
Your IP: 34.226.208.185
,
Today: February 21, 2019
  • โหวตเน็ตประชารัฐ
  • herble city
  • line@มหาดไทย

    ขอเชิญ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ทุกคน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิกไลน์แอด @มหาดไทย 

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                      ประกาศ

                  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

                                              ครั้งที่ 3/2559

                                            จังหวัดมหาสารคาม

                            จัดประชุม  วันที่   1   กรกฎาคม 2559  เวลา 13.30 น.

                                               ณ ห้องประชุม 409

                                อาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

                                                

                                                สรุปงบหน้าการประชุม  (Pdf File)

                                      

                                              ประกาศ

ปิดรับเอกสารโครงการฯ 

            1.แจ้งหน่วยงานที่เช่าระบบคอมฯ และเปรียบเทียบ

               สามรายการ จัดเจ้าหน้าที่ร่วมชี้แจงต่อ

               คณะกรรมการฯ ด้วย

               2. หน่วยงานที่ 33 (อบต.หนองซอน) ,และ ที่ 39 (อบต.บ้านหวาย)

                 ส่งเอกสาร ใบเสนอราคาสามร้านค้าเพื่อประกอบการพิจารณา ด่วน

                 ภายใน 30 มิถุนายน 2559 (เอกสารไม่สมบูรณ์อาจจะไม่ผ่านการ

                 พิจารณา)

                             

                                    ประกาศ ณ 23/06/2559 

                          ติดต่อสอบถาม แก้ไขข้อมูล  โทร 0-4377-7624

          -----------------------------------------------------------      

 

 ประกาศ 

 

ประกาศผลการประชุมคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559  (ย้อนหลัง) 

ประกาศผลการประชุมคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558  (ย้อนหลัง)

 

 ---------------------------------------------------------- 

  ประกาศ   

(เอกสารเผยแพร่) 

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ ในการจัดหาคอมพิวเตอร์

 

   - ระบบกล้อง CCTV และเครื่องบันทึก  ตามเกณฑ์ ปี 2558 ลง 25 สิงหาคม 2558 ถือว่า 

เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องนำเสนอขออนุมัติจัดหาต่อคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ก่อนจัดหา คลิกดูรายละเอียน การประชุมครั้งที่ 1/2559

             - เครื่องพิมพ์เช็ค ถือเป็น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องนำเสนอขออนุมัติจัดหาต่อคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ก่อนจัดหา คลิกดูรายละเอียน การประชุมครั้งที่ 3/2559

1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  แนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด 

2.ข้อปฏิบัติของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในก่ารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

 

   สรุปแนวปฏิบัติการจัดส่งเอกสารของ อปท. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

 1.หน่วยงานต้องตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ประกาศใช้ฉบับล่าสุดพร้อมตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด 

2.กรณีจัดหาแบบเทียบสามรายการ(ไม่มีในเกณฑ์หรือคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์) ต้องระบุเหตุผลความจำเป็น คำนวนค่าใช้จ่าย การจัดหา การได้มาให้ถูกต้อง พร้อมแนบเอกสาร เช๋น การเป็นตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ การรับประกันสินค้า การเสียภาษี การได้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง ใบเสนอราคา เป็นต้น ทั้งนี้หากเอกสารไม่สมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการในการให้การพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆไป

3.กรณีจัดหาแบบเช่า ต้องระบุเหตุผลความจำเป็น คำนวนค่าใช้จ่าย การจัดหา การได้มาให้ถูกต้อง พร้อมแนบเอกสาร เช๋น การเป็นตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ การรับประกันสินค้า การเสียภาษี การได้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง  ใบเสนอราคา ข้อตกลงในสัญญา เป็นต้น หน่วยงานต้องจัดเจ้าหน้าที่ร่วมชี้แจงด้วยตนเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการในการให้การพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆไป

 3.หน่วยงานต้องดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริง พร้อม สำเนา COPY ไม่น้อยกว่าคณะกรรมการฯ (มี คณะกรรมการ 16 ท่าน หน่วยงานส่งเอกสาร พร้อมCopy สำเนา 16  ชุด) ส่งฝ่ายเลขานุการ  

เอกสารเผยแพร่ แนวทาง แบบฟร์อมต่างๆ 

1. ตัวอย่าง แบบรายงานโครงการขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและ อปท 

   - คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติเฉพาะระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลาง 

  - อุุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่อยูู่ในเกณท์ราคากลาง ให้เปรียบเทียบสามผลิตภันท์  หรือสามร้านผู้จำหน่ายผลิตภันท์ ลงในใบเสนอโครงการ(ใบแรก) เช่น All In One PC พร้อมเขียน รายละเอียดของอุปกรณ์ สเป้ค ลงในแบบรายงาน 

   - ถ้าซื้อเป็นโครงการให้กรอกรายละเอียดส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆให้ครบตามโครงการ 

              ในใบเสนอโครงการ(ใบแรก) เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบเสียง เป็นต้น 

2.  แบบรายงาน ผลการจัดซื้อจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ รายงานหลังจากหน่วยงานจัดหาแล้ว 

      รายงานภายใน15 วัน 

3. แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ/แบบฟร์อมที่ใช้ (เว็ปไซต์กระทรวงมหาดไทย) 

    รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดหาคอมพิวเตอร์กระทรวงมหาดไท

    ลิงค์ข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง(กระทรวงมหาดไทย) 

วาระงานผู้บริหาร


ปฏิทินท่องเที่ยว/กิจกรรมจังหวัดมหาสารคาม

แนะนำท่องเที่ยวมหาสารคาม

smallnew up9พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเราชาวมหาสารคามตั้งอยู่ที่อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ทุกปีมีงานเทศกาลที่พระธาตุและมีปฏิบัติธรรม
Imageกู่ที่มีความสวยงามในแบบอารยธรรมโบราณที่จะได้พบกันที่มหาสารคามกู่นี้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและมีรูปทรงที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
Imageพระคู่บ้านของเราชาวมหาสารคามอีกแห่งหนึ่งมีความสวยงามและเราชาวมหาสารคามได้ไปกราบไหว้ขอพรในวันสำคัญต่างๆ
Imageพระยืนที่มีความสวยงามและเราชาวมหาสารคามเคารพอีกแห่งองค์หนึ่งในวันสำคัญได้ไปกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต
Imageกู่บ้านเขวาเป็นที่เก็บวัตถุมีค่าสมัยโบราณสมัยก่อนซึ่งมีคนเล่าว่าที่นั้นเป็นที่เก็บสิ่งของมีค่ามากมายแต่ยังไม่สามารถค้นพบจนถึงทุกวันนี้
Imageป่าเขตร้อนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดมหาสารคามเป็นแหล่งสำหรับวิจัยพืชพันธ์,ต้นไม้ เพื่อสร้างป่าในโครงการปลูกป่า
Imageวนอุทยานที่มีฝูงลิงซุกซนที่มากมายอย่างที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเพราะเป็นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าไว้เพื่อให้ลูกหลานดูในอนาคต
Imageงานประจำปีของเราชาวมหาสารคามเหมือนงานวัดสมัยก่อนมีของขายหลากหลายมากมายให้เราได้เลือกซื้อและมีกิจกรรมสนุกสนานให้เราได้ดูและได้สนุกไปด้วยมากมาย
  • boss1_61.jpg
  • boss2_61.jpg
  • boss3_61.jpg
  • boss4_61.jpg

ค้นหา

ร้องเรียน ร้องทุกข์

วิดีทัศน์แนะนำจังหวัด

รวมลิงค์

ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

art

สำรวจความคิดเห็น

-------------------------

ท่านคิดเห็นอย่างไร ต่อการเผยแพร่ข้อมูล ในเว็บไซต์จังหวัด

5
668
ดีมาก :D
4
336
ดี :)
3
270
ปานกลาง :-|
2
232
พอใช้ :-|
1
544
ควรปรับปรุง :(
» Go to poll »
10 Votes left

jVS by www.joomess.de.