Get Adobe Flash player

พยากรณ์อากาศ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday188
mod_vvisit_counterYesterday475
mod_vvisit_counterThis week1394
mod_vvisit_counterLast week3311
mod_vvisit_counterThis month8694
mod_vvisit_counterLast month14893
mod_vvisit_counterAll days1232320

Online Now: 11
Your IP: 54.158.199.217
,
Today: September 19, 2018

                                                ประกาศ

                 ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

                                              ครั้งที่ 2/2559

                                            จังหวัดมหาสารคาม

                   จัดประชุม  วันที่ 1 เมษายน 2559  ณ ห้องประชุม 307

                                อาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

                                                 

                                                  หนังสือแจ้งหน่วยงาน  (Pdf File)

                                                สรุปงบหน้าผลการประชุม  (Pdf File)

                                      รายงานการประชุม (Pdf File)

                               

                ติดต่อสอบถาม แก้ไขข้อมูล  โทร 0-4377-7624

-----------------------------------------------------------                          

                      ประกาศ 

ประกาศผลการประชุมคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559  (ย้อนหลัง)

ประกาศผลการประชุมคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558  (ย้อนหลัง)

 ----------------------------------------------------------

 

 ประกาศ  

(เอกสารเผยแพร่)

 

 

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ ในการจัดหาคอมพิวเตอร์

 

1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  แนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

 

2.ข้อปฏิบัติของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในก่ารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

 

3. สรุปแนวปฏิบัติการจัดส่งเอกสารของ อปท. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

 

1.หน่วยงานต้องตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ประกาศใช้ฉบับล่าสุดพร้อมตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

2.กรณีจัดหาแบบเทียบสามรายการ(ไม่มีในเกณฑ์หรือคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์) ต้องระบุเหตุผลความจำเป็น คำนวนค่าใช้จ่าย การจัดหา การได้มาให้ถูกต้อง พร้อมแนบเอกสาร เช๋น การเป็นตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ การรับประกันสินค้า การเสียภาษ๊ การได้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการในการให้การพิจารณษอนุมัติเป็นรายๆไป

 

3.หน่วยงานต้องดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริง พร้อม สำเนา COPY ไม่น้อยกว่าคณะกรรมการฯ (มี คณะกรรมการ 16 ท่าน หน่วยงานส่งเอกสาร พร้อมCopy สำเนา 16  ชุด) ส่งฝ่ายเลขานุการ

 

 

 

เอกสารเผยแพร่ แนวทาง แบบฟร์อมต่างๆ

 

1. ตัวอย่าง แบบรายงานโครงการขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและ อปท

 

 

 

   - คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติเฉพาะระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลาง

 

            - อุุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่อยูู่ในเกณท์ราคากลาง ให้เปรียบเทียบสามผลิตภันท์         หรือสามร้านผู้จำหน่ายผลิตภันท์ ลงในใบเสนอโครงการ(ใบแรก) เช่น All In One PC พร้อมเขียน รายละเอียดของอุปกรณ์ สเป้ค ลงในแบบรายงาน

 

            - ถ้าซื้อเป็นโครงการให้กรอกรายละเอียดส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆให้ครบตามโครงการ

 

              ในใบเสนอโครงการ(ใบแรก) เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบเสียง เป็นต้น

 

            - CCTV  กล้อง CCTV และเครื่องบันทึก NVR ตามเกณฑ์ ปี 2558 ลง 25 สิงหาคม 2558 ไม่ถือว่า

 

เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ถ้าหน่วยงาน ไม่นำไปเชื่อมต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลอื่นๆหรือเชื่อมต่อ ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(HUB) อุปกรณ์การจายสัญญาณไร้สาย(Access Point) และวงเงินรวมไม่เกิน 100 ล้านบาท  หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต้องนำเสนอขออนุมัติจัดหาต่อคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด สามารถจัดหาได้ตามความเหมาะสม

 

      ลิงค์ข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง(กระทรวงมหาดไทย)

 

2.  แบบรายงาน ผลการจัดซื้อจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ รายงานหลังจากหน่วยงานจัดหาแล้ว

 

      รายงานภายใน15 วัน

 

3. แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ/แบบฟร์อมที่ใช้ (เว็ปไซต์กระทรวงมหาดไทย)

 

    รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดหาคอมพิวเตอร์กระทรวงมหาดไท

 

  • boss1_58.png
  • boss2_60.jpg
  • boss3_60.jpg

ค้นหา

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

-------------------------

ท่านคิดเห็นอย่างไร ต่อการเผยแพร่ข้อมูล ในเว็บไซต์จังหวัด

5
651
ดีมาก :D
4
334
ดี :)
3
268
ปานกลาง :-|
2
229
พอใช้ :-|
1
530
ควรปรับปรุง :(
» Go to poll »
10 Votes left

jVS by www.joomess.de.

รวมลิงค์

ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

art