Get Adobe Flash player

พยากรณ์อากาศ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday588
mod_vvisit_counterYesterday987
mod_vvisit_counterThis week1575
mod_vvisit_counterLast week7199
mod_vvisit_counterThis month16461
mod_vvisit_counterLast month13997
mod_vvisit_counterAll days1254084

Online Now: 18
Your IP: 54.198.212.30
,
Today: October 22, 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาสารคามเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาความเดือดร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน

สันนิบาตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามยื่นหนังสือร้องเรียนผ่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ถึงนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ช่วยแก้ปัญหา นโยบายรัฐบาลที่ส่งผลกระทบระยะยาวต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

                   เมื่อเช้าวันที่  17 สิงหาคม 2555 นายวิสูตร  จงชูวณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลบรบือ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม รองประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายกิติชัย  พิมพ์จ่อง  นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ รักษาการประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นาย ยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ประสบปัญหาเรื่องงบประมาณที่จะใช้บริหารและพัฒนา  ด้วยเหตุหลายๆประการอันเนื่องจากนโยบายของรัฐส่วนหนึ่ง  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนแต่ละปีไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เทศบาลหรือ อบต. รับผิดชอบอีกส่วนหนึ่ง  ซึ่งสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม  ได้หารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามแล้ว  มีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีข้อเรียกร้องทั้งหมดสามข้อ คือ ประการแรก ให้แก้ไขนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีวุฒิปริญญาตรีให้ได้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขั้นต่ำเดือนละ 15,000 บาท และที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีได้รับขั้นต่ำเดือนละ 9,000 บาท นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภาระที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของแต่ละแห่งจะกำหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรท้องถิ่นนั้นไม่ได้ ดังนั้นจึงขอให้รัฐบาลจัดสรรเงินในส่วนที่รัฐบาลได้ปรับเงินเพิ่มชดเชยภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยขอให้จัดสรรย้อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป  ประการที่สองขอจัดสรรเงินภาษี เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.  กำหนดแผนและขั้นตอนฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต  หรือภาษีอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจ ขอให้รัฐบาลมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเร่งด่วน  และประการสุดท้ายเรื่องค่าอาการกลางวัน  อาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรตั้งงบประมาณไว้ที่ต้นสังกัดเดิม ข้อเสนอแนะทั้งสามประการของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม  และชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม  มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง   และทางสันนิบาตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามยืนยันว่า หากข้อเรียกร้องที่เสนอไปนั้นไม่ได้รับการพิจารณา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะเดินทางเข้าเรียกร้องข้อเสนอดังกล่าวโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไป

………………………………..นางสาวปราณี  ยิ่งจอหอ/ภาพ/ข่าว

 

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

วาระงานผู้บริหาร


แนะนำท่องเที่ยวมหาสารคาม

smallnew up9พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเราชาวมหาสารคามตั้งอยู่ที่อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ทุกปีมีงานเทศกาลที่พระธาตุและมีปฏิบัติธรรม
Imageกู่ที่มีความสวยงามในแบบอารยธรรมโบราณที่จะได้พบกันที่มหาสารคามกู่นี้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและมีรูปทรงที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
Imageพระคู่บ้านของเราชาวมหาสารคามอีกแห่งหนึ่งมีความสวยงามและเราชาวมหาสารคามได้ไปกราบไหว้ขอพรในวันสำคัญต่างๆ
Imageพระยืนที่มีความสวยงามและเราชาวมหาสารคามเคารพอีกแห่งองค์หนึ่งในวันสำคัญได้ไปกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต
Imageกู่บ้านเขวาเป็นที่เก็บวัตถุมีค่าสมัยโบราณสมัยก่อนซึ่งมีคนเล่าว่าที่นั้นเป็นที่เก็บสิ่งของมีค่ามากมายแต่ยังไม่สามารถค้นพบจนถึงทุกวันนี้
Imageป่าเขตร้อนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดมหาสารคามเป็นแหล่งสำหรับวิจัยพืชพันธ์,ต้นไม้ เพื่อสร้างป่าในโครงการปลูกป่า
Imageวนอุทยานที่มีฝูงลิงซุกซนที่มากมายอย่างที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเพราะเป็นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าไว้เพื่อให้ลูกหลานดูในอนาคต
Imageงานประจำปีของเราชาวมหาสารคามเหมือนงานวัดสมัยก่อนมีของขายหลากหลายมากมายให้เราได้เลือกซื้อและมีกิจกรรมสนุกสนานให้เราได้ดูและได้สนุกไปด้วยมากมาย
  • boss1_61.jpg
  • boss2_61.jpg
  • boss3_61.jpg
  • boss4_61.jpg

ค้นหา

ร้องเรียน ร้องทุกข์

บรรยายสรุปจังหวัดมหาสารคาม

รวมลิงค์

ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

art

สำรวจความคิดเห็น

-------------------------

ท่านคิดเห็นอย่างไร ต่อการเผยแพร่ข้อมูล ในเว็บไซต์จังหวัด

5
657
ดีมาก :D
4
334
ดี :)
3
268
ปานกลาง :-|
2
229
พอใช้ :-|
1
531
ควรปรับปรุง :(
» Go to poll »
10 Votes left

jVS by www.joomess.de.