Get Adobe Flash player

พยากรณ์อากาศ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday124
mod_vvisit_counterYesterday973
mod_vvisit_counterThis week5002
mod_vvisit_counterLast week6570
mod_vvisit_counterThis month16075
mod_vvisit_counterLast month28974
mod_vvisit_counterAll days1332854

Online Now: 15
Your IP: 54.227.76.180
,
Today: January 18, 2019
  • รวมน้ำใจกาชาด
  • herble city
  • line@มหาดไทย

    ขอเชิญ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ทุกคน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิกไลน์แอด @มหาดไทย 

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดมหาสารคาม แจงนโยบายขับเคลื่อนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามจัดประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน และลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ปี 2555 กับ หัวหน้าหน่วยงาน กรมการปกครอง ภาคท้องถิ่น ภาคสาธารณสุข และภาคประชาชน 

                          เมื่อวันที่  19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมวสุ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายสุทธินันท์  บุญมี เป็นประธานเปิดงาน  และนายแพทย์ สุริยา รัตนปริญญา นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามร่วมแถลงข่าว ซึ่งนโยบายการขับเคลื่อนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน และลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ปี 2555 ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขว่าด้วยการสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ โดยเร่งดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและการเจ็บป่วยเรื้อรังโดยประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากภาคีพัฒนาในสาขาต่างๆ ตลอดจนภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  และอาสาสมัครร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจ รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย ทางจังหวัดมหาสารคาม จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้นายอำเภอ นำนโยบายสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนให้อำเภอมีการพัฒนาเป็น “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนำนโยบายระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติ ในหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมกำกับในระดับอำเภอ คือโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และระดับตำบล คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ รับผิดชอบ รวมถึงกลุ่มงานควบคุมโรค  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  พัฒนาศักยภาพของทีมเฝ้าระวัง  สอบสวน  เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับอำเภอ ตำบล  และหมู่บ้าน ให้สามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน  ควบคุมโรค  รวมถึงภาวะเสี่ยงและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สำหรับการวิเคราะห์แนวทางดำเนินงาน  การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของทีมระดับจังหวัด  และแผนการดำเนินงานในหน่วยที่เกี่ยวข้องทุกรดับ  จะเสนอเพื่อการพัฒนาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน  เพื่อเป้าหมายของการมีสุขภาวะของประชาชน  และความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนจังหวัดมหาสารคาม  อย่างเข้มเข็ง ต่อไป ในส่วนของท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของข้าราชการสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด  ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันภายในหน่วยงาน  สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนเพื่อการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการพัฒนาความรู้ของภาคประชาชนในพื้นที่

……………………………………………………………………………………นางสาวปราณี ยิ่งจอหอ / ข่าว 

 
ภาพประกอบ
 
ข่าวจากเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม  http://province.prd.go.th/mahasarakham/index.php

วาระงานผู้บริหาร


ปฏิทินท่องเที่ยว/กิจกรรมจังหวัดมหาสารคาม

แนะนำท่องเที่ยวมหาสารคาม

smallnew up9พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเราชาวมหาสารคามตั้งอยู่ที่อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ทุกปีมีงานเทศกาลที่พระธาตุและมีปฏิบัติธรรม
Imageกู่ที่มีความสวยงามในแบบอารยธรรมโบราณที่จะได้พบกันที่มหาสารคามกู่นี้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและมีรูปทรงที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
Imageพระคู่บ้านของเราชาวมหาสารคามอีกแห่งหนึ่งมีความสวยงามและเราชาวมหาสารคามได้ไปกราบไหว้ขอพรในวันสำคัญต่างๆ
Imageพระยืนที่มีความสวยงามและเราชาวมหาสารคามเคารพอีกแห่งองค์หนึ่งในวันสำคัญได้ไปกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต
Imageกู่บ้านเขวาเป็นที่เก็บวัตถุมีค่าสมัยโบราณสมัยก่อนซึ่งมีคนเล่าว่าที่นั้นเป็นที่เก็บสิ่งของมีค่ามากมายแต่ยังไม่สามารถค้นพบจนถึงทุกวันนี้
Imageป่าเขตร้อนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดมหาสารคามเป็นแหล่งสำหรับวิจัยพืชพันธ์,ต้นไม้ เพื่อสร้างป่าในโครงการปลูกป่า
Imageวนอุทยานที่มีฝูงลิงซุกซนที่มากมายอย่างที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเพราะเป็นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าไว้เพื่อให้ลูกหลานดูในอนาคต
Imageงานประจำปีของเราชาวมหาสารคามเหมือนงานวัดสมัยก่อนมีของขายหลากหลายมากมายให้เราได้เลือกซื้อและมีกิจกรรมสนุกสนานให้เราได้ดูและได้สนุกไปด้วยมากมาย
  • boss1_61.jpg
  • boss2_61.jpg
  • boss3_61.jpg
  • boss4_61.jpg

ค้นหา

ร้องเรียน ร้องทุกข์

วิดีทัศน์แนะนำจังหวัด

รวมลิงค์

ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

art

สำรวจความคิดเห็น

-------------------------

ท่านคิดเห็นอย่างไร ต่อการเผยแพร่ข้อมูล ในเว็บไซต์จังหวัด

5
660
ดีมาก :D
4
335
ดี :)
3
270
ปานกลาง :-|
2
230
พอใช้ :-|
1
543
ควรปรับปรุง :(
» Go to poll »
10 Votes left

jVS by www.joomess.de.