Get Adobe Flash player
 

พยากรณ์อากาศ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2057
mod_vvisit_counterYesterday2479
mod_vvisit_counterThis week2057
mod_vvisit_counterLast week16764
mod_vvisit_counterThis month35872
mod_vvisit_counterLast month74147
mod_vvisit_counterAll days1586371

Online Now: 33
Your IP: 54.91.71.108
,
Today: June 15, 2019
Display # 
งบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ของงบประมาณสำนักงานจังหวัดมหาสารคามประจำเดือนพฤษภาคม 2562 1111060619191919
งบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ของงบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดมหาสารคามประจำเดือนพฤษภาคม 2562 1111060619191919
งบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ของงบประมาณสำนักงานจังหวัดมหาสารคามประจำเดือนเมษายน 2562 1414050519191919
งบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ของงบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดมหาสารคามประจำเดือนเมษายม 2562 1414050519191919
ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ของงบประมาณสำนักงานจังหวัดมหาสารคามประจำเดือนมีนาคม 2562 1717040419191919
ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ของงบประมาณสำนักงานจังหวัดมหาสารคามประจำเดือนมีนาคม 2562 1111040419191919
ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ของงบประมาณสำนักงานจังหวัดมหาสารคามประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 1414030319191919
งบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ของงบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 1313030319191919
งบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ของงบประมาณสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม 2562 2828020219191919
งบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ของงบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม 2562 1313020219191919
งบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ของงบประมาณสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนธันวาคม 2561 1515010119191919
งบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ของงบประมาณจังหวัดสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนธันวาคม 2561 1515010119191919
ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 1414121218181818
งบทดลองรายเดือนรายเดือนจากระบบ GFMIS ของงบประมาณจังหวัดสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 1313121218181818
ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2561 1212111118181818
ขอส่งราคากลางและประกาศโครงการขุดสระเก็บน้ำโนนหมากอื๋อหมู่ที่ 13 ตำบลเขาวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 0606111118181818
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 2525101018181818
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561 งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดมหาสาคาม 1616101018181818
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561 งบประมาณสำนักงานจังหวัดมหาสาคาม 1616101018181818
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม 1111090918181818
บัญชีการบริหารวงเงินงบประมาณในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 3131080818181818
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดมหาสารคามที่ ๒๓๙๓/๒๕๖๐ 2121080818181818
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม 1010080818181818
รายงานทดลองรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จังหวัดมหาสารคาม 1010080818181818
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 0202080818181818
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สำนักงานจังหวัดมหาสาคาม 1818060618181818
รายงานงบทดลอประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม 1818060618181818
แบบรายงานการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดมหาสารคาม 0101060618181818
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561 งบประมาณจังหวัดมหาสารคาม 1010050518181818
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561 งบประมาณสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม 0909050518181818
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561 งบประมาณจังหวัดมหาสารคาม 1818040418181818
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561 งบประมาณสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม 1818040418181818
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 งบประมาณสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม 1515010118181818
งบทดลองประจำเดือน พฤษจิกายน 2560 งบประมาณจังหวัดมหาสารคาม 1515121217171717
งบทดลองประจำเดือน พฤษจิกายน 2560 งบประมาณสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม 1515121217171717
การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม (4+6 คำถาม) 2222111117171717
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 งบประมาณจังหวัดมหาสารคาม 1515111117171717
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 งบประมาณสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม 1515111117171717
การปรับปรุงราคาชดเชยใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย 1717101017171717
[15/09/60] งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560 งบประมาณจังหวัดมหาสารคาม 1515090917171717
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการจังหวัดมหาสารคาม 1212090917171717
เอกสารประชุม VCS วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. 2424080817171717
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560 งบประมาณสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม 1616080817171717
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560 งบประมาณจังหวัดมหาสารคาม 1616080817171717
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน 0303080817171717
การสำรวจข้อมูลสถิติกำลังคนภาครัฐ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2929060617171717
ประกาศ เรื่องร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย/ร่างกฎกระทรวง ในการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ......... 2626060617171717
แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 จังหวัดมหาสารคาม 0505040417171717
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2560 2323030317171717
การวางพานพุ่มหรือพวงมาลาถวายราชสักการะในงานรัฐพิธี และการจัดลำดับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพระราชพิธี รัฐพิธี และงานสำคัญต่างๆ ในภูมิภาค 2020030317171717
  • boss1_61.jpg
  • boss2_61.jpg
  • boss3_61.jpg
  • boss4_61.jpg

ค้นหา

ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

art

 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

วิดีทัศน์แนะนำจังหวัด

รวมลิงค์