Get Adobe Flash player

พยากรณ์อากาศ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday222
mod_vvisit_counterYesterday305
mod_vvisit_counterThis week527
mod_vvisit_counterLast week2807
mod_vvisit_counterThis month9115
mod_vvisit_counterLast month14533
mod_vvisit_counterAll days1149874

Online Now: 4
Your IP: 54.226.55.151
,
Today: February 25, 2018

yut59

 


- Download แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2562NewAnimation

- Download แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562)NewAnimation

- Download สรุปแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง กรม ปี พ.ศ. 2562 (จังหวัดมหาสารคาม)NewAnimation
- Download แบบฟอร์มการจัดทำแผน ปี 62 NewAnimation 

Download โครงการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560 NewAnimation 

Download เรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง NewAnimation 

- Download บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 จังหวัดมหาสารคาม NewAnimation 

- Download รายการมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (กลุ่มจังหวัด) จังหวัดมหาสารคาม NewAnimation 

- Download แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 NewAnimation

- Download แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2561–2564 NewAnimation

- Download แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดมหาสารคาม NewAnimation

- Download แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2557–2560 ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปีพ.ศ.2560) 

- Download แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดมหาสารคาม 

-Download รายงานการประชุมคณะกรรมการ กบจ.มค ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 14 กันยายน 2558 NewAnimation

- Download แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล NewAnimation

Download เอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 NewAnimation

- Download การดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล {ไฟล์1}--{ไฟล์2}--{ไฟล์3NewAnimation

- Dowload คู่มือการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน

- แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายงบกลางฯ ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

คำอธิบายแบบฟอร์ม

แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับค่าใช้จ่ายงบกลางฯ

รายละเอียดตามโทรสาร โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

 

- เอกสาร Download โครงการมาตราการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรและคนยากจน จังหวัดมหาสารคาม

- Download แบบรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณลงในพื้นที่ (งบ Function) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัดมหาสารคาม
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัด ปี 2553
- ข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
- การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KPI Template)
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด
- ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
- ดาวน์โหลดเอกสาร
- เตือนภัยตัวชี้วัดจังหวัด
- รายละเอียดแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดมหาสารคาม
- แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2557 - 2560 (ฉบับทบทวน)

 

 

  • boss1_58.png
  • boss2_60.jpg
  • boss3_60.jpg

ค้นหา

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

-------------------------

ท่านคิดเห็นอย่างไร ต่อการเผยแพร่ข้อมูล ในเว็บไซต์จังหวัด

5
564
ดีมาก :D
4
259
ดี :)
3
194
ปานกลาง :-|
2
157
พอใช้ :-|
1
434
ควรปรับปรุง :(
» Go to poll »
10 Votes left

jVS by www.joomess.de.

รวมลิงค์

 

 

art