สั่งจองพระรุ่น 154 ปี มหาสารคาม
     
ตรวจสอบหมายเลข

ระบุหมายเลขที่ต้องการจอง และระบุจำนวน
รายการ ราคา จำนวน
พระกันทรวิชัย ขนาด 5.5 นิ้ว 2999
พระกันทรวิชัย ขนาด 5.5 นิ้ว เลขพิเศษ 4999
เหรียญพระธาตุนาดูน - หลังพระกันทรวิชัย 99

รายการที่สั่งจองทั้งหมด
รายการ ราคา จำนวน รวม (บาท)
ราคารวมที่ต้องชำระทั้งสิ้น0

รายละเอียดการติดต่อ
ชื่อ - นามสกุล
เบอรโทรศัพท์

หมายเหตุ
     - จ่ายเงินผ่าน e-banking บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เลขที่บัญชี 678-3-73218-5 ชื่อบัญชี ฉลองครบ 154 ปี มหาสารคาม
     - ส่งหลักฐานการโอนเงินทางไลน์ https://line.me/R/ti/g/CDOMB6L7u5
     - การรับพระให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
     - สามารถจองและจ่ายเงินด้วยตัวเอง ที่สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ขั้น 4 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0 4377 356